CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc cử công chức tham dự lớp tập huấn “đào tạo, kiểm tra, giám sát hệ thống thông tin”
Ký hiệu 392/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 10-06-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 392-CV-2019.signed.pdf
cvguisonghanh.docx