CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 6 năm 2019
Ký hiệu 386/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 06-06-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 386-Cv-2019.signed.pdf