CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 5 năm 2019
Ký hiệu 345/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 14-05-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 345-CV-2019.signed.pdf