CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Cử Công chức tham dự Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Ký hiệu 339/STTTT-VP
Ngày ban hành 14-05-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 339-CV-2019.signed.pdf