CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v đề nghị điều chuyển tài sản thuộc dự toán Hệ thống quản lý nội dung màn hình, bảng điện tử
Ký hiệu 337/STTTT-KHTC
Ngày ban hành 14-05-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 337-CV-2019.signed.pdf
2. Phu luc TSDC.xlsx