CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2019
Ký hiệu 28/Kh-TTra
Ngày ban hành 22-11-2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
File đính kèm 28-KH-2018 KH KTTT nam 2019.pdf