CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Kế hoạch Về việc Cải thiện chỉ số Cải cách hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019
Ký hiệu 85/KH-STTTT
Ngày ban hành 12-04-2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
File đính kèm 85-KH-2019.signed.pdf