CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Kế hoạch Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019
Ký hiệu 84/KT-STTTT
Ngày ban hành 12-04-2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
File đính kèm 84-KH-2019.signed.pdf