CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc cử công chức tham dự tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Ký hiệu 272/STTTT-VP
Ngày ban hành 12-04-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 272-CV-2019.signed.pdf