CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v thông tin, tuyên truyền việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội
Ký hiệu 194/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13-03-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 194-Cv-2019.signed.pdf