CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v góp ý Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ký hiệu 192/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13-03-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 192-CV-2019.signed.pdf