CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v thông tin tuyên truyền nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2019
Ký hiệu 190/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13-03-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 190-CV-2019.signed.pdf
KH 11 TDQTG TE 2019.signed.pdf