CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 71- CTr/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh Khóa X
Ký hiệu 77/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 24-01-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 77-CV-2019.signed.pdf
290KH-UB2018_q2UPWvY79x.zip