CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương năm 2019
Ký hiệu 83/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 29-01-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 83-CV-2019.signed.pdf
Ke hoach QBHA nam 2019.doc