CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc đề xuất thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch
Ký hiệu 74/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 24-01-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 74-CV-2019.signed.pdf