CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam
Ký hiệu 65/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 22-01-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 65-CV-2019.signed.pdf
252.pdf