CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc cung cấp CSDL để chuyển đổi hệ thống mới cho lĩnh vực đăng ký kinh doanh
Ký hiệu 680/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 27-12-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 680-CV-2018.signed.pdf