CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc báo cáo tình hình thực hiện Công văn số 373/UBND-KTN ngày 28/7/2017 của UBND Tỉnh
Ký hiệu 677/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 25-12-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 677-CV-2018.signed.pdf