CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền tăng cường công tác phòng chống mua bán người
Ký hiệu 614/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 26-11-2018
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 614-CV-2018.signed.pdf
3777.pdf