CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc triển khai, thực hiện quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
Ký hiệu 576/STTTT-BCVT
Ngày ban hành 06-11-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 576-CV-2018.signed.pdf
Van ban kem theo.rar