CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
Ký hiệu 549/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 24-10-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 549-CV-2018.signed.pdf