CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 10 năm 2018
Ký hiệu 515/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 12-10-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 515-CV-2018.signed.pdf