CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp
Ký hiệu 502/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 08-10-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm cv502.rar