CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường b
Ký hiệu 452/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13-09-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 452-CV-2018.signed.pdf