CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 9 năm 2018
Ký hiệu 450/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13-09-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 450-CV-2018.signed.pdf