CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ký hiệu 364/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 26-07-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 364-CV-2018.signed.pdf
VB.rar