CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 7 năm 2018
Ký hiệu 342/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 10-07-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 342-CV-2018.signed.pdf