CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm (2016 – 2018) theo yêu cầu của Bộ TT&TT tại Công văn số 1981/BTTTT-KHTC
Ký hiệu 346/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 10-07-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 346-CV-2018.signed.pdf
TL.rar