CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v cử công chức, viên chức tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2018
Ký hiệu 269/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 05-06-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 269-CV-2018.signed.pdf
177-TW.pdf