CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Việt Nam ICT index) năm 2018
Ký hiệu 261/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 04-06-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 261-CV-2018.signed.pdf
DSguiThue.xls