CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc cung cấp số liệu phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp công nghệ thông tin năm 2018
Ký hiệu 262/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 04-06-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 262-CV-2018.signed.pdf
Phuluc3_doanhnghiep.xls