CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v rà soát cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh
Ký hiệu 214/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 15-05-2018
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 214-CV-2018.signed.pdf
Bieu mua ra soat lanh dao bao chi.doc