CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới
Ký hiệu 147/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13-04-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 147-CV-2018.signed.pdf
855.pdf