CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phầm” năm 2018
Ký hiệu 139/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 10-04-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 139-CV-2018.signed.pdf
Tai lieu.rar