CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học
Ký hiệu 130/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 04-04-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 130-CV-2018.signed.pdf
88CV-UB2018KTN.pdf