CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Báo cáo Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018
Ký hiệu 43/BC-STTTT
Ngày ban hành 08-03-2018
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 43-BC.signed.pdf