CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền về an toàn thực phẩm
Ký hiệu 32/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 23-01-2018
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 32-CV.signed.pdf
527CV-UB2017VX__.pdf