CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tiếp tục tuyên truyền hành động triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”
Ký hiệu 626/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 29-12-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 626-CV.signed.pdf