CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp
Ký hiệu 573/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 05-12-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 573-CV.signed.pdf
NQ.rar