CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v thực hiện tuyên truyền về Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017
Ký hiệu 513/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 06-11-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 513-CV.signed.pdf
426-TW.pdf