CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Ký hiệu 408/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 03-10-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 408-CV.signed.pdf