CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành Dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở 08 xã biên giới
Ký hiệu 406/STTTT-KHTC
Ngày ban hành 02-10-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm Cong van 406.PDF