CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc mời dự họp thanh lý tài sản của Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông
Ký hiệu 358/STTTT-KHTC
Ngày ban hành 31-08-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 358-CV.signed.pdf