CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2017
Ký hiệu 354/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 30-08-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 354-CV.signed.pdf