CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v báo cáo dự án sử dụng vốn đầu tư công vào mẫu báo cáo trực tuyến
Ký hiệu 353/STTTT-KHTC
Ngày ban hành 29-08-2017
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 353-CV.signed.pdf
Excel_Trunghan_NSDP_DongThap.xlsx