CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2017
Ký hiệu 347 /STTTT-BCXB
Ngày ban hành 25-08-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 347-CV.signed.pdf