CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2017 (lần 1)
Ký hiệu 314/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 09-08-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 314-CV.signed.pdf
Danh sach dang ky tap huan chu ky so 2017.docx