CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2017
Ký hiệu CV
Ngày ban hành 18-08-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm Phieukhaosat_2017_huyenthi - final.xlsx
Phieukhaosat_2017_songanh _final.xlsx