CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
Ký hiệu 156/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 12-05-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 156-CV.signed.pdf