CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc phối hợp thí điểm triển khai giải pháp một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung
Ký hiệu 163/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 12-05-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm cv163.rar